HOME of Terug naar Humanistisch Cursief Wegwijzer 1
Karel de Grote

 

Karel de Grote

Handtekening

   Karel de Grote en zijn handtekening

Onze vroege voorouders kregen van de Romeinen een beschaving, een taal (het Latijn) en het schrift. Vijf eeuwen later wijdde Karel de Grote zich met veel ijver aan het christendom, de erfgenaam van de Romeinse beschaving. Hij blies kennis en cultuur, die op het punt stonden uit Europa te verdwijnen, nieuw leven in.

Meer nog dan de 'heidense auteurs' werden de kerkvaders en de bijbel bestudeerd om de teksten in hun oorspronkelijke vorm te herstellen en via kopieën te verspreiden.

Als de monniken in deze  'Katolingische Renaissance' niet zo ijverig de klassieken hadden gekopieerd zou er voor de 'Humanisten', zeshonderd jaar later, weinig terug te vinden zijn geweest!