HOME of Terug naar Humanistisch Cursief Wegwijzer 1

Phaenomena (Verschijnselen)
Astronomisch kalligram

Karolingische versie van een gedicht van de Griek Aratus

Dit handschrift is een Karolingische versie van een gedicht van de Griek Aratus, die ca. 300 v.Chr. in Klein-Azië leefde. Het is een astronomische tekst, die een opsomming geeft van de sterrenbeelden, hun posities, helderheid, plaats t.o.v. de twaalf tekens van de dierenriem, enz.

  • Cicero vertaalde dit werk in het Latijn toen hij jong was.
  • Hugo de Groot voegde aan deze onvoltooide vertaling eigengemaakte verzen toe.
  • Julius Hyginus maakte er later vreemde figuren bij, afgeleid van de 'capitalis rustica'. De meeste letters zijn door de Saksische kunstenaar met rode of bruine menie geschreven, maar soms ook in blauwachtige inkt en in verschillende grijstinten.

    Pagina uit een astronomisch handschrift, verluchting op perkament, 10de eeuw, British Museum, Londen