HOME of Terug naar Humanistisch Cursief Wegwijzer 1

Tot aan de regering van Karel de Grote hadden de kopiisten een zekere vrijheid qua letterkeuze.
  • In het begin gebruikten de monniken alle letters uit de Romeinse en de Laat-Romeinse tijd: Romeinse kapitalen, Rustica, Unciaal, Capitalis quadrata, Half-unciaal.

Romeinse en Laat-Romeinse geschriften

  • Kort na de troonsbestijging van Karel de Grote in 768 ontwikkelde een prominent geleerde, Alcuinus van York, een heel nieuwe schrijfwijze: de Karolingische minuskel. Deze letters waren een herziene versie van de half-unciaal. Dankzij zijn uitstekende leesbaarheid en uniformiteit werd de Karolingische minuskel langzamerhand het overheersende en officiële schrift van het keizerrijk.

Karolingische minuskel

  • Meer dan vierhonderd jaar later werd het schrift herontdekt door 14de eeuwse geleerden, onder wie de dichter Petrarca en omgevormd tot Humanistische minuskel. Nicholas Jenson en andere letterontwerpers in Venetië gebruikten de Humanistische minuskel in 1470 als model voor de eerste drukletter.

Humanistische minuskel

  • Uit de Humanistische minuskel is rond 1420 het Humanistisch cursief voortgekomen.

Humanistisch cursief

 

TOP