HOME of Terug

Jacob van Maerlant: De Rijmbijbel

Jacob van Maerlant: De Rijmbijbel 1271

De Rijmbijbel 1271.

De Rijmbijbel is een bewerking van de Historia Scholastica van Petrus Comestor, een bekend middeleeuws leerboek over de bijbelse geschiedenis. "Op verzoek" heeft Jacob van Maerlant hier de Wrake van Jherusalem, naar De bello Judaico van Flavius Josephus aan toegevoegd. Hierin worden de lotgevallen van het Joodse volk beschreven, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem (70 na Christus). Jacob van Maerlant zou door de geestelijkheid bestraffend zijn toegesproken, omdat hij Latijnse werken met een godsdienstige strekking in de volkstaal voor leken bereikbaar heeft gemaakt. Het is twijfelachtig of dit naar aanleiding van de Rijmbijbel is gebeurd. De opdrachtgever is onbekend.

Pl. 27. - Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. - Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.001, fol. 149ro (Cat. 25).