HOME of Terug

Jacob van Maerlant: Spiegel Historiael

Jacob van Maerlant: Spiegel Historiael 1283

Het grootste werk dat Maerlant schreef zou ook zijn laatste zijn. Hij schreef vanaf 1283 maar liefst 90.000 verzen van de Spiegel Historiael. De opdrachtgever was Floris V.

In dit boek boek beschrijft Jacob van Maerlant de wereldgeschiedenis van de schepping tot aan 1250 (de eerste kruistocht) naar het boek De Speculum historiale van Vincentius van Beauvais. Uit dit werk liet van Maerlant de helft weg, maar hij voegde er 10.000 verzen uit andere bronnen aan toe. De tekst is door van Maerlant verdeeld in 4 delen. Hij bewerkte het eerste deel (de schepping t/m keizer Claudius en Seneca), het derde deel (val van het Romeinse rijk en ontstaan van Frankrijk t/m Karel de Grote) en het eerste deel van het vierde deel (Karel de Grote t/m dood Godfried van Bouillon). Het onvoltooide werk werd door twee jongere tijdgenoten voortgezet: Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem. Philip bewerkte het tweede deel rond 1300 en Lodewijk voltooide in 1315 de rest van het vierde deel. Vervolgens voegde hij er nog een "eigen" vijfde deel aan toe waarin hij de geschiedenis tot 1316 behandeld heeft.


West-Vlaanderen ca. 1350 KA 20, fol. 3v.