HOME of Terug


Niccolò Niccoli ontwikkelt een nieuw geschrift in 1420: het Humanistisch Cursief

Kenmerken van dit cursief schrift, ontwikkeld door Niccolò Niccoli in 1420.

  1. De pen wordt zo weinig mogelijk van het blad gelicht.
  2. De grondvormen van dit lettertype zijn niet meer het vierkant en de cirkel maar het paallellogram en de ellips.
  3. Het schrift neigt lichtjes naar rechts.
  4. Veel letters kunnen in één streek getrokken worden.
  5. De letters worden met verbindingsstreken onderling vebonden op halve x-hoogte.

Uit Cicero: Orator and Brutus. Bibl Nazionale, Florence, Copy. Sopp. J.I14

TOP