Terug naar korte geschiedenis             


Helge von Koch-sneeuwvlok

In 1904 construeerde de Zweedse wiskundige Helge von Koch een curve.

Klik met de linkermuisknop op de animatietekening.

De constructie van de kromme van Koch is zeer simpel.

We beginnen met een lijn, initiator genaamd.
We delen deze lijn in drie gelijke delen.

De middelste lijn nemen we weg en we plaatsen in de plaats een gelijkzijdige driehoek.
De lengte van één zijde is gelijk aan het weggenomen deel.

Nu verkrijgen we 4 lijnstukken. De lengte van elk lijnstuk is 1/3 deel van het origineel.


Deze methode passen we toe op elk nieuw lijnstuk.Zo gaan we verder tot in het oneindige.